05 February 2009

~ TCP/IP ~

Merupakan 1 senibina yg paling banyak digunakan dalam mewujudkan 1 rangkaian.
Rule (undang-undang) untuk komunikasi (language/protocol).

Ciri - ciri IP :-
 • beroperasi di lapisan rangkaian OSI.
 • connectionless protocol.
 • packet treated independently.
 • hierarchical addressing - IP mesti ikt turutan (PC1 .1.1 PC2 .1.2)
 • best effort delivery (TCP n UDP).
 • no data - recovery features.

Kenape kene ade IP?????

 1. Setiap divice dlam IP network ade identiti yang unik.
 2. Setiap host (komputer, networking device, peripheral) mesti ade unik address.
 3. Host ID :-
 • dapat kenalpasti host individu
 • is assigned by organization to individual device.

Broadcast tue ape eak???

 1. Sume bleh trima, tp abaikan bg pc/IP yang x berkaitan.
 2. IEEE 803.3 n 802.11.
 3. PFG - bleh tkrkan IEEE mengikut class.
 4. Tp x secure sbb pc yang x berkenaan bleh ambik data yang dihantar.

Camner nak secure klau gna broadcast???

Gna IP address (declare 4 octet :: x.x.x.x)
Class ip :-
 • A : 0 - 126
 • B : 128 - 191
 • C : 192 - 223

Multicast tue ape plak???

 1. Limited (utk pc yang tertentu jer).
 2. lebih secure.
 3. mengguanakn router.


Model OSI???
 1. Merupakan sebuah model arsitektural yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977.
 2. Merupakan singkatan dari Open System Interconnection.
 3. Model ini dsebut juga sebagai model "Model tujuh lapis OSI".Lapisan OSI???


Ade 7 lapisan

Application
Lapisan ini memberikan perkhidmatan kepada pengguna dalam persekitaran
OSI dan lazimnya digunakan oleh Sistem Operasi Rangkaian (Network
Operating System).


Di antara perisian popular yang menggunakan lapisan ini
ialah:
 1. Telnet
 2. Protokol Pindahan Fail (File Transfer Protocol, FTP)
 3. Sistem Fail Rangkaian, Sun (Network Filing System, NFS)
 4. AppleShare, Apple
 5. Netx, Novell
 6. DOOM (iD Software).

Contoh protokol yang digunakan di lapisan ini ialah:
 1. DNS
 2. Protokol Pindahan Fail Mudah (Trivial File Transfer Protocol, TFTP)
 3. Protokol Pengurusan Rangkaian Mudah (Simple Network Management Protocol, SNMP)
 4. Protokol Pemindahan Mel Mudah (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)
 5. BOOTP (Bootstrap Protocol)
 6. RLOGIN
 7. MIME
 8. NFS
 9. FINGER
Presentation
Lapisan ini menukar data kepada format paparan bagi membolehkan pengguna
berhubung dengan mana-mana klien. Dengan erti kata lain, lapisan ini
menukarkan Rujukan Rangkaian Standard (Standard Network References) kepada
standard komputer yang digunakan.

Pada lapisan ini juga kefahaman atau kesamaan (establishes
understanding) dicapai bagaimana setiap mesin atau komputer perlu
mengemuka dan menerima data dengan komputer lain.

Contoh protocol yang digunakan di lapisan ini ialah:
 1. HTTP
 2. Telnet
 3. AppleTalk Filing Protocol (AFP)

Session
Fungsi utama lapisan ini ialah untuk membolehkan dua stesen berhubung
dan memberitahu stesen y

ang berkenaan sekiranya ada kerosakan pada
sambungan kedua-duanya serta memutuskan talian sambungan jika diarah.

Lapisan ini juga mengawal struktur di antara komunikasi dengan perisian
serta menjaga log masuk (login) dan kata laluan (password), sambungan yang
diwujudkan ke komputer lain dan memastikan penggunaan rangkaian yang sah.

Contoh protocol yang digunakan di lapisan ini ialah:
 1. Protokol Kawalan Transmisi (Transmission Control Protocol, TCP)
 2. Sambungan tertentu (Named Pipes)
 3. NetBIOS
 4. Protokol Apple: ASP, ZIP, ADSP, PAP

Transport
Bahagian ini berkhidmat sebagai penjamin keutuhan (integrity) rangkaian.
Protokol ini akan memastikan semua informasi atau paket sampai ke
destinasinya dan akan memberitahu stesen penghantar mengulangi
penghantaran paket jika
ada yang tidak diterima atau diterima tetapi tidak
lengkap.

Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk memisah dan mengumpul pesanan
yang panjang, keutuhan data dan alamat (addressing).

Contoh Protocol yang digunakan di lapisan ini.
 1. Protokol Kawalan Transmisi (Transmission Control Protocol, TCP)
 2. Protokol Datagram Pengguna (User Datagram Protocol, UDP)
 3. NetBIOS/NetBEUI
 4. Pertukaran Paket Terjujuk (Sequenced Packet Exchange, SPX untuk Novell)
 5. Protokol Komunikasi Antara Proses VINES (VINES Interprocess Communication Protocol, VIPC)

Network
Paket yang diterima diproses di lapisan ini yang memberikan alamat
logikal antara klien tanpa menghiraukan bagaimana klien mencapai
rangkaian. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk memastikan kekukuhan
komunikasi, menjaga dan memutuskan sambungan (terminating connections)
serta mengarah semua paket atau informasi ke destinasi akhirnya.

Contoh protokol yang digunakan di lapisan ini:
 1. Protokol Internet (Internet Protocol, IP)
 2. IPX (Protokol Novell)
 3. Protokol Pengiriman Datagram (DDP, Apple)
 4. Protokol Kawalan Pesanan Internet (Internet Control Message Protocol,ICMP)
 5. Protokol Maklumat Laluan (Routing Information Protocol, RIP)
 6. ARP
 7. RARP
 8. OSPF
 9. BGP
 10. IGMP

Data link
Lapisan ini boleh dibahagi kepada dua, iaitu Lapisan Capaian Media
(Media Access Layer, MAC) dan Kawalan Sambungan Logikal (Logical Link
Control, LLC).

Lapisan MAC menguruskan capaian kepada rangkaian seperti Token Passing
untuk topologi Token Ring manakala LCC menerima dan menghantar paket atau
pesanan dari lapisan atas,
iaitu Lapisan Rangkaian.

Contoh Protocol yang digunakan di lapisan ini ialah:
 1. SLIP
 2. CSLIP
 3. PPP (Point to point protocol)
 4. MTU
 5. IEEE 802.2 (LLC)
 6. IEEE 802.3
 7. IEEE 802.5 (token ring)
 8. PPP LCP (point to point protocol untuk talian bersiri)

Physical
Semua ciri-ciri fizikal dan isyarat elektrik diproses di sini.
Antaramuka seperti RS232 dan V.35 terletak di lapisan fizikal ini. Begitu
juga kabel seperti Unshielded Twisted Pair (UTP), Koaxial dan gentian
optik boleh digolongkan di lapisan fizikal manakala peralatan seperti
modem dan multiplex turut berfungsi di lapisan fizikal. Dalam erti kata
lain, ia adalah lapisan pertama perkakasan.

Contoh protokol yang digunak
an di lapisan ini ialah:
 1. ISO 2110
 2. IEEE 802
 3. IEEE 802.2
Contoh lapisan fizikal digunakan ialah:
 1. Ethernet (10Base2, 10BaseT, 100BaseT)
 2. Token Ring
 3. Arcnet
 4. FDDI
 5. Wireless (contoh FM)No comments: